Privacyverklaring


Copar B.V., gevestigd aan de Elftweg 6,4941 VP te Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:

Copar B.V.
Elftweg 6, 4941 VP, Raamsdonksveer 
contact@copar.nl
+31 (0)162 576 376
KvK-nummer: 18128654

De volgende websites en applicaties behoren tot Copar B.V.:
 • australianhomemade.com
 • australiankoffie.nl
 • foodexperiencegroup.com
 • snapperchocolade.nl
 • wineenbuddy.nl
 • zaccagni.nl

Welke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we ze?

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam - Adresgegevens - E-mailadres - Bankrekeningnummer
 • IP-adres Doeleinden van de gegevensverwerking
 • het afhandelen van jouw betaling
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om het product uit te voeren die je hebt afgenomen
 • marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van gebruiken van kortingen, acties en/of nieuwe gerelateerde producten.  
 • mits jij een klant bent.
 • aan wie worden de gegevens doorgegeven:

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Copar B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hieronder een overzicht van de partijen waar Copar B.V. persoonsgegevens beschikbaar stelt;

 • aan instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van de betalingen, zoals Intelly
 • aan door ons ingeschakelde verwerkers in het kader van de marketing van Copar B.V. , zoals Mailchimp;
 • aan instellingen die jouw bestelling verzenden, zoals PostNL;
 • aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van jou/de betrokkene;
 • aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou/de betrokkene of onze rechten te beschermen.

Cookies

Wat zijn cookies? Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (computer, telefoon, tablet etc.) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om winkelmandje te onthouden, maar ook om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Deze cookies worden altijd geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van de website.

Wanneer je onze website bezoekt geef je automatische toestemming. Copar B.V. gebruikt geen cookies waarbij specifiek toestemming gevraagd moet worden.

Welke cookies gebruikt Copar?

Functionele cookies:
Deze cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om winkelmandje te onthouden, maar ook om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Deze cookies worden altijd geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van de website.

Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op jouw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Copar B.V. worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

Duur van gegevens bewaartijd

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Toegepaste beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen jou en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met jou uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Copar B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@copar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Recht om uitschrijving van mail en klacht indienen

Je hebt te allen tijde recht op uitschrijving van onze mailing. Dit kan door onderin de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken of je kunt een mail sturen naar contact@copar.nl met daarin een aanvraag voor uitschrijving mailing.

Klacht indienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit? Dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Prijsvraag, winactied e.d.

Wanneer je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekendmaken en de prijs versturen. Ook meten wij op deze manier de respons op onze reclameacties.

Versie: 05/2018